Slunečnicové palivo

Vytápíme BIOMASOU

SLUNEČNICOVÉ PALIVO. Nejen že hezky zní, ale i hezky hoří.

Vladimir Verner
Byl jsem osloven společností EMTB Trade s.r.o. s tímto nápadem a tak :

Opravdu vítám jakýkoliv nápad uvést na trh nové palivo a tím rozhodně slunečnicové palivo je. Slunečnicové palivo, úmyslně nepíši brikety, nebo pelety, ale palivo. Máme totiž značné zkušenosti i se spalováním volných plev od slunečnice. Máme i zkušenosti se spalováním odpadu po lisování různých semen – povětšinou ve tvaru lupínků. Proto vítám jakékoliv aktivity v tomto směru.

Slunečnice
Proč

Slunečnicové palivo rozšiřuje nabídku paliv z biomasy v sortimentu tvarovaných paliv, jako jsou dřevěné brikety, dřevěné pelety, alternativní pelety a svým způsobem sem patří i kukuřice a obilí, jako přirozená peleta. Slunečnicové palivo má výhřevnost minimálně stejnou, jako dřevěné produkty. Jejich hoření je bez dehtů, takže není schopno zalepovat kotel ani kouřovody. Značnou nevýhodou je větší popelnatost a také vyšší pevný úlet.

Zkušenosti

První zkušenost se slunečnicovým palivem, ve formě plev, byla na zámku v Dymokurech, kde majitel nahradil vytápění dřevem za vytápění odpady ze slunečnice. Tam jsme zjistili, že toto palivo má velice dobré energetické vlastnosti. Zároveň se vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi popela, hlavně v hořáku u automatických kotlů, kde nejeví sebemenší náznak spékání, což se u obilí a jeho odpadů nedá říct. Nyní jsme se setkali se slunečnicovým palivem ve formě briket a pelet, získali dostatek vzorků a provedli s nimi provozní zkoušky. První co můžeme tvrdit, že energeticky je to velice kvalitní palivo, zápor je v množství popela a prašnosti při manipulaci s popelem.

Slunečnice
Závěrem

Na závěr můžeme konstatovat, že se jedná o velice perspektivní palivo. Co bude podstatným bodem je cena, kterou my nekomentujeme ani nestanovujeme. Pokud se splní prognózy, že po odeznění kůrovcové kalamity dřevěné pelety zdraží a sníží se jejich dostupnost, pak kotle a zákazníci, kteří budou připraveni i na jiné palivo budou ve velké výhodě. Jednoduše lze konstatovat, že kotle s aktivním pohybem hořící vrstvy mají v tomto výhodu. Jsou to zejména automatické kotle řady VERNER, které jsou v provozu cca 20 let a jsou praxí odzkoušeny na cca 75 palivech této kategorie.

Doporučujeme slunečnicová paliva firmy EMTB Trade
EMTB Trade s.r.o.